ICory-projekti jatkuu

ICory-projektille on myönnetty rahoittajan toimesta jatkoaika toukokuun 2021 loppuun asti. Hankkeessa on parhaillaan käynnissä kaksi vaikuttavuustutkimusta, toinen Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja toinen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Molemmat vaikuttavuustutkimukset keskeytettiin väliaikaisesti koronatilanteen vuoksi keväällä 2020, mutta nyt tutkimus on jälleen käynnissä. ICory:ssa tutkimme 1) digitaalisen hoitopolkuratkaisun vaikuttavuutta osana elektiivisten lonkka- ja polvileikkauspotilaiden hoitoa (OYS) ja 2) lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnatun pelillisen digitaalisen ratkaisun vaikuttavuutta lasten päiväkirurgiassa (HUS).

2020-11-09T11:46:26+03:00