ICory jatkuu vieläkin

ICory-projekti jatkuu syyskuun 2021 loppuun asti, koska koronatilanne on viivästyttänyt potilaiden rekrytointia ja leikkauksia kahdessa vaikuttavuustutkimuksessamme. Tavoitteena näissä tutkimuksissa on arvioida 1) digitaalisen hoitopolkuratkaisun vaikuttavuutta osana elektiivisten lonkka- ja polvileikkauspotilaiden hoitoa aikuisilla (OYS) ja 2) lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnatun pelillisen digitaalisen ratkaisun vaikuttavuutta lasten päiväkirurgiassa (HUS).

2021-05-10T14:03:53+03:00