ICory jatkuu vieläkin

ICory-projekti jatkuu syyskuun 2021 loppuun asti, koska koronatilanne on viivästyttänyt potilaiden rekrytointia ja leikkauksia kahdessa vaikuttavuustutkimuksessamme. Tavoitteena näissä tutkimuksissa on arvioida 1) digitaalisen hoitopolkuratkaisun vaikuttavuutta osana elektiivisten lonkka- ja polvileikkauspotilaiden hoitoa aikuisilla (OYS) ja 2) lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnatun pelillisen digitaalisen ratkaisun vaikuttavuutta lasten päiväkirurgiassa (HUS).

2022-01-04T11:03:11+03:00