Meistä

Meistä2018-12-20T12:34:06+03:00

Olemme monialainen joukko luovia ja visionäärisiä asiantuntijoita ja tekijöitä suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, sairaaloista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Toimimme Business Finlandin rahoittamina ja tahdomme yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme kanssa viedä leikkaushoitopolut uudelle tasolle, luovasti soveltamalla ja yhdistämällä digitaalisia viestintäteknologioita, tekoälyä ja robotiikkaa.

Potilaiden, heidän perheidensä sekä sairaalahenkilökunnan tarpeiden empaattinen ymmärtäminen kokemuskeskeisen yhteiskehittämisen kautta muodostaa pohjan Icory-ratkaisun rakentamiselle. Hyödynnämme tätä ymmärrystä ja digitaalisia teknologioita muuttaaksemme potilaan hoitopolun kaikki vaiheet, lähtien leikkaukseen valmistautumisesta kotona, päätyen toimenpiteeseen ja siitä toipumiseen sairaalassa, sekä edelleen toipumiseen ja kuntoutukseen kotona.

Leikkauksiin liittyvän kivun, ahdistuksen ja pelon tunteiden poistamiseen ei ole tarjolla helppoja taikatemppuja. Pelillisyyden, robotiikan sekä digitaalisen ja kasvokkain tapahtuvan viestinnän luovan yhdistämisen kautta potilaan matkasta hoitopolulla voi kuitenkin tulla motivoiva ja osin leikkisäkin kokemus, jonka aikana positiiviset kokemukset tasapainottavat ja lieventävät tilanteen henkistä ja fyysistä kuormittavuutta, sekä lapsi- että aikuispotilaiden kohdalla.

Icory-ratkaisu myöskin tarttuu sairaaloiden haasteisiin ja tarpeisiin kommunikoida tehokkaasti potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Ratkaisu mahdollistaa jatkuvan palautteen ja datankeruun, ja soveltaa tekoälyratkaisuja leikkaushoitoprosessin hallintaan ja kehittämiseen.

Liiketoimintamallit ja kansainvälistyminen ovat oleellinen osa hanketta heti alusta lähtien. Liiketoimintamallien rakentaminen ja yhteistyö kansainvälisten partnerien kanssa ovat mukana Icory-ratkaisun rakentamisen kaikissa vaiheissa.